تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج

دوستی قبل از ازدواج با خواستگار خوب یا ید؟

دوستی قبل از ازدواج با خواستگار خوب یا ید؟

تعدادی از افراد قبل از ازدواج برای آشنایی اقدام به دوستی با جنس مخالف میکنند, اگر خواستگارمان پیشنهاد دوستی قبل از ازدواج داد قبول کنیم؟

پیامدهایی که دوستی های قبل از ازدواج دارد

پیامدهایی که دوستی های قبل از ازدواج دارد

دوستی های قبل از ازدواج آسیب ها و پیامدهای بسیار زیادی بر زندگی آینده هر دو طرف دارد و این مشکلات همچنین در دوستی هایی که به ازدواج ختم می شوند هم به وجود می آید.