تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

احترام گذاشتن

مثل آهن ربا احترام دیگران را جلب کنید!

مثل آهن ربا احترام دیگران را جلب کنید!

بهدیگران احترام بگذارید تا با شما نیز همان گونه رفتار کنند و از ایده های خود صحبت کنید و در اعتقادات خود ایستادگی داشته باشید تا بتوانید احترام دیگران را به خودتان جلب کنید.

برای حفظ احترام به والدین چه راههایی وجود دارد؟

برای حفظ احترام به والدین چه راههایی وجود دارد؟

والدینتان واقعاً ارزش احترام و قدرشناسی شما را دارند ، آنها شما را به دنیا آورده، بزرگ کرده و مراقبتان بوده اند پس دستورات دین را رعایت کرده و برای حفظ احترام به والدین بکوشید.