تاریخ : سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱ 17 رجب 1444 Tuesday, 7 February , 2023

ازدواج فامیلی ژنتیک ازدواج

مشکلات ژنتیکی در کدام ازدواج ها بیشتر است؟

مشکلات ژنتیکی در کدام ازدواج ها بیشتر است؟

همانطور که میدانید مشکلات ژنتیکی در ازدواج های فامیلی بیشتر از ازدواج های غیرفامیلی است, با این حال ازدواج های فامیلی باز هم رو به افزایش است.