تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

ازدواج فامیلی ژنتیک ازدواج

مشکلات ژنتیکی در کدام ازدواج ها بیشتر است؟

مشکلات ژنتیکی در کدام ازدواج ها بیشتر است؟

همانطور که میدانید مشکلات ژنتیکی در ازدواج های فامیلی بیشتر از ازدواج های غیرفامیلی است, با این حال ازدواج های فامیلی باز هم رو به افزایش است.