تاریخ : سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱ 17 رجب 1444 Tuesday, 7 February , 2023

افراد خودخواه

چی شد که خودخواه شدم ؟

چی شد که خودخواه شدم ؟

خودخواهی و خود بزرگ بینی مشکلی است شخصیتی که به واسطه وجود برخی از خصلت ها در ذات افراد پدیدار می شود ، با شناخت این خصلت ها می توان علت خودخواه بودن افراد را دریافت.

زنان خودخواه تر هستند یا مردان؟

زنان خودخواه تر هستند یا مردان؟

نتایج پژوهش ها نشان میدهد خودخواهی یا همان خودشیفته بودن و مغرور بودن در مردان بیشتر از زنان است.

نشانه افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند!

نشانه افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند!

وقتی می گوییم افراد خودخواه شما را طعمه قرار داده اند منظور رفتارهایی است که کاملا نامحسوس انجام می شود تا بدون آنکه متوجه باشید طوری رفتار کنید که هدف آنهاست و بس.