تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024

افراد درون گرا

راز تبدیل شدن به یک انسان برون گرا

راز تبدیل شدن به یک انسان برون گرا

افراد درونگرا معمولا اعتماد به نفس پایین و ارتباط اجتماعی ضعیفی دارند. برای تبدیل شدن به فردی برونگرا باید ارتباط بیشتری با دوستان و آشنایان خود برقرار کنید.

چرا درون گراها از کار خود احساس رضایت ندارند؟

چرا درون گراها از کار خود احساس رضایت ندارند؟

طبق اطلاعات منتشرشده توسط موسسه ی تحقیقاتی گالوپ،در میان کارمندان افراد درون گرا بیش از همه احساس نارضایتی داشته و تنها ۳۰ درصد احساس درگیر بودن (پیوند عاطفی و قلبی) با کار خود را دارند.