تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

افراد مهربان سلامت روان

تاثیرات شگفت انگیز مهربانی روی جسم و روان افراد

تاثیرات شگفت انگیز مهربانی روی جسم و روان افراد

مهربانی حسی توام با توانگری و رضایت به زندگی ما می بخـشد، و امتیاز دیگر آن ارتـقـای سـلامتی و طول عـمر مـا است.