تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

افراد کوتاه قد ازدواج

مردان کوتاه قد بهترین انتخاب برای ازدواج!

مردان کوتاه قد بهترین انتخاب برای ازدواج!

اغلب خانمها دوست دارند که همسری قد بلند داشته و داشتن قد بلند را یکی از معیارهای ازدواج می دانند. اما مطالعات جدید محققان نشان می دهد که مردان کوتاه قد در ادواج و زندگی مشترک موفق تر می باشند.