تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024

انرژی

دور کردن انرژی های منفی اینطوری راحت تره

دور کردن انرژی های منفی اینطوری راحت تره

یکی از راه های موفقیت در زندگی دور کردن انرژی های منفی در شرایط مختلف می باشد که راهکارهای ساده ای دارد و افراد مثبت نگر آن ها را می دانند.

۶ تغییر کوچک برای داشتن انرژی مثبت تمام طول روز

۶ تغییر کوچک برای داشتن انرژی مثبت تمام طول روز

از خواب که بیدار می شوید حس شما روزتان را رقم می زند ، احتمالا بد بودن وضعیت روحی خود را با عادت هایی که اول صبح شما را به داشتن انرژی مثبت هدایت می کند کنار بزنید.

ترفندهایی برای داشتن انرژی مثبت خوب

ترفندهایی برای داشتن انرژی مثبت خوب

راه حل هایی برای انرژی مثبت داشتن، باید مکتوب و مشخص و بر اساس توان مندی های شما باشد.

آدم های انرژی منفی یا مثبت چه شکلی اند؟

آدم های انرژی منفی یا مثبت چه شکلی اند؟

آدم های منفی و مثبت اینجا مقصود انرژی مثبت بودن یا انرژی منفی بودن آدم هاست. چرا بعضی ها همیشه انرژی منفی هستند و یا اینکه چطور از صحبت های یک فرد می توان به مثبت و یا منفی بود انرژی او پی برد.