تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

بازاریابی مزاحم تلفنی

کاهش مرز بین مزاحمت و بازاریابی تلفنی

کاهش مرز بین مزاحمت و بازاریابی تلفنی

مرز بین مزاحمت و بازاریابی تلفنی، این روزها بسیار باریک شده است و دیگر در هیچ جا از دستش در امان نیستید.