تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

بچه داری ماه تولد

متولدین ماه های مختلف چند فرزند می خواهند ؟

متولدین ماه های مختلف چند فرزند می خواهند ؟

مادران متولد هر ماه خصوصیات های مختلفی دارند و همین خصوصیت ها بر تعداد فرزاندانشان تاثیر میگذارد.