تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

بیش فعالی

کودکان متولد این ماه بیشتر دچار بیش فعالی می شوند!

کودکان متولد این ماه بیشتر دچار بیش فعالی می شوند!

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان اختلال کم توجهی بیش فعالی در کودکان با ماه تولد آن ها ارتباط دارد و کودکان متولدین بعضی از ماه ها بیشتر دچار این اختلال می شوند.