تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

بیماری پوستی بیماری کودکان

انواع بیماری های پوستی در کودکان

انواع بیماری های پوستی در کودکان

بیشتر کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت معتقدند کودکان بیش از بزرگسالان در معرض خطر ابتلا به بیماریهای پوستی هستند که سرخک و سرخچه در صدر این بیماری ها قرار دارند.

زرد زخم، بیماری عفونی پوستی شایع در کودکان

زرد زخم، بیماری عفونی پوستی شایع در کودکان

زرد زخم یکی از بیماری های عفونی سطحی پوستی شایع است که در کشورهای در حال توسعه شیوع بیشتری دارد.