تاریخ : پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ 27 ربيع ثاني 1443 Thursday, 2 December , 2021

جایگاه زنان

معجزه زنان در زندگی مشترک

معجزه زنان در زندگی مشترک

قدرت زنان نه در فیزیک و جسم، بلکه در روان و جان است و زن می تواند خانه را به صورت بهشت برین درآورد و هم می تواند به صورت جهنمی سوزان تبدیلش سازد.