تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

جرم گیری دندان مراقبت از دندان

دندان های شما راحت جرم میگیرد چون …

دندان های شما راحت جرم میگیرد چون …

جرم های دندانی نقش مهمی در بروز و پیشرفت پوسیدگی و عفونت ها و بیماری های مربوط به لثه ها دارند.

داشتن دندانهایی سفید بدون جرم گیری

داشتن دندانهایی سفید بدون جرم گیری

داشتن دندانهایی سفید و بدون جرم تاثیر مثبتی در زیبایی دارد که برای این راه اکثر افراد جرم گیری را انتخاب می کنند که انجام مداوم آن دندانها را ضعیف می کند.