تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

دوران بلوغ

بهترین نوع برخورد با فرزندان در سن بلوغ

بهترین نوع برخورد با فرزندان در سن بلوغ

در دروان بلوغ نوجوانان از لحاظ فیزیکی،عاطفی و اخلاقی دچار تغییراتی می شوند و امروزه یکی از مهم ترین مسائل در بسیاری از خانواده ها طرز صحیح برخورد والدین با فرزندان در سن بلوغ می باشد.

بهترین پاسخ برای پرسش های بچه ها درباره بلوغ

بهترین پاسخ برای پرسش های بچه ها درباره بلوغ

اگر برایتان سخت است که صراحتاً دربارۀ مسائل دوران بلوغ با فرزندتان صحبت کنید، می توانید کتابی در این باره به او بدهید.

ویژگی های رفتاری فردی که به بلوغ فکری رسیده است

ویژگی های رفتاری فردی که به بلوغ فکری رسیده است

افرادی که به بلوغ فکری رسیده اند دارای ذهنی باز هستند و می توانند از تجربیات دیگران بهره ببرند همچنین صادق هستند و رفتارهای سنجیده از خود نشان می دهند.