تاریخ : پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ 14 محرم 1444 Thursday, 11 August , 2022

رشد کودک مراقبت از کودک

عوامل موثر در رشد شخصیت کودکان موفق

عوامل موثر در رشد شخصیت کودکان موفق

متخصّصین امور روانی ،نکتة اصلی در پرورش کودکان موفق را درک نوع شخصیّت آنان می دانند.لذا براین باورندکه والدین قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصیّت فرزندان خود را تشخیص دهند.