تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

رفتار با بیمار بیماری سرطان

حرف هایی که نباید به بیمار سرطانی گفت

حرف هایی که نباید به بیمار سرطانی گفت

بعد از آنکه متوجه بیمار سخت دوست یا عضوی از خانواده می شوید بایستی رفتارتان را سنجیده تر کنید، یک بیمار سرطانی به تمام گفته ها و برخوردهای دیگران حساس خواهد بود و تاثیر خواهد گرفت.