تاریخ : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023

سحر و جادو

جنایت مرد جادوگر با فروکردن ۷ سوزن داخل بدن دختر۳ ساله

جنایت مرد جادوگر با فروکردن ۷ سوزن داخل بدن دختر۳ ساله

مرد جادوگر با فریب مادر جوان نوعی سحر را روی دختربچه ۳ ساله انجام داده بود ، فرورفتن سوزن بدن را در موقعیت خطرناکی قرار داده بود و کار جراح را سخت می کرد.