تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

نحوه نشستن و ایستادن نشستن زیاد

بهترین حالت بدن برای درست ایستادن ، نشستن و خوابیدن

بهترین حالت بدن برای درست ایستادن ، نشستن و خوابیدن

وضعیت صحیح بدنی به درست نشستن و ایستادن و حتی درست خوابیدن مربوط می شود که اگر آن ها را رعایت نکنید دچار عوارض وحشتناکی می شوید.