تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ 1 جماد أول 1443 Sunday, 5 December , 2021

پروانه ماهی عجیب

این موجود شگفت انگیز پروانه است یا ماهی؟!

این موجود شگفت انگیز پروانه است یا ماهی؟!

یکی از این موجودات عجیب دنیا یک نوع ماهی است که بالهایی شبیه به پروانه دارد و می تواند برای گرفتن شکار در آب پرواز کند.