تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ 1 جماد أول 1443 Sunday, 5 December , 2021

کنترل احساسات عشق

ابراز عشق لازم اما کنترل شده

ابراز عشق لازم اما کنترل شده

عشق را می توان یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف انسانی دانست که فرد آن را در یک رابطه دوطرفه با دیگری تقسیم می کندولی با این وجود کلمه «عشق» در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می کن