تاریخ : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023

رفتار با بیمار بیماری های کشنده روانشناسی

رفتار مناسب با بیمار در حال مرگ

رفتار مناسب با بیمار در حال مرگ

شاید شما نیز در این موقعیت قرار گرفته اید که یکی از اطرافیانتان در حال مرگ است و برای شما مجهول است که چه رفتاری باید در قبال این بیماران داشته باشید.