تاریخ : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024

رنگ درمانی

محل کار این رنگی همه را عاشق کار می کند

محل کار این رنگی همه را عاشق کار می کند

رنگ ها تاثیر روانشناسی زیادی بر روند کاری کارمندان در محل کار دارند.آشنایی بیشتر با طیف رنگ ها و نوع تاثیر آنها می تواند در نحوه عملکرد کارمندان تاثیر بسیاری داشته باشد

تاثیر رنگها بر انسان ؛ کدام یک رنگ شماست؟

تاثیر رنگها بر انسان ؛ کدام یک رنگ شماست؟

چقدر با بحث روانشناسی رنگها آشنا هستید ؟ می دانید تاثیر رنگها بر انسان بسیار بیشتر از حد تصور شماست ؟ می دانید کدام رنگها روی تصمیمات و افکارتان اثر می گذارند ؟