تاریخ : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024

روابط اجتماعی

راز افرادی که باهمه روابط اجتماعی قوی و موثر دارند

راز افرادی که باهمه روابط اجتماعی قوی و موثر دارند

سعی کنید در مکالماتتان از کوتاه صحبت کردن بپرهیزید از هم صحبتتان سوال های متفاوت بپرسید و با او همدردی کنید همچنین برای داشتن روابط اجتماعی قوی باید شنونده خوبی نیز باشید.