تاریخ : پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ 24 جماد ثاني 1443 Thursday, 27 January , 2022

سرمایه گذاری

شرکت تان را یکی از گزینه های سرمایه گذاران کنید

شرکت تان را یکی از گزینه های سرمایه گذاران کنید

شما و شرکت تان باید همیشه یکی از گزینه های سرمایه گذاران باشید. هر جایی که آنها چیزی را مطالعه می کنند، اسم شما باید آمده باشد. با این هدف شما بایدکاری کنید که سرمایه گذاران همه جا شاهد مردمی باشند که درباره شرکت تان و مشکلاتی که حل می کند، صحبت می کنند.

مردان سرمایه گذاران بهتری هستند یا زنان؟

مردان سرمایه گذاران بهتری هستند یا زنان؟

همه فکر می کنند مردان سرمایه گذاران بهتری نسبت به زنان هستند اما زن ها می توانند سرمایه گذاران بهتری نسبت به مردها باشند.