تاریخ : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023

سنگ پا

کاربردهای سنگ پا و مراقبت از آن

کاربردهای سنگ پا و مراقبت از آن

سنگ پا علاوه بر پا برای قسمت های دیگر مثل آرنج یا زانو که دچار خشکی شدید و تیرگی و ترک شده باشند استفاده می شود.