تاریخ : جمعه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۳ Friday, 14 June , 2024

شیمی درمانی

تغذیه مناسب افرادی که شیمی درمانی میشوند

تغذیه مناسب افرادی که شیمی درمانی میشوند

تغذیه شیمی درمانی از مهم ترین نکات مهم در قبل بعد و حین شیمی درمانی است که رعایت آن الزامی است.

اثرات مثبت تعامل اجتماعی در طول دوره شیمی درمانی

اثرات مثبت تعامل اجتماعی در طول دوره شیمی درمانی

محققان آزمایشی را تدارک دیدند تا اثر تعامل اجتماعی در طول دوره شیمی درمانی را بر نرخ بقای بیماران بررسی کنند که نتیجه آن را در این مطلب می خوانیم.