تاریخ : دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲ Monday, 4 March , 2024

عشق سلامت روان

وقتی یک بیمار روانی عاشق شود چه رخ می دهد ؟

وقتی یک بیمار روانی عاشق شود چه رخ می دهد ؟

حدود یک درصد از مردم بیمار روانی اند که امکان دارد این ها عاشق شوند میدانید آن موقع چه اتفاقی می افتد؟