تاریخ : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 21 February , 2024

عطسه کردن خورشید

عطسه کردن کردن با نگاه به خورشید

عطسه کردن کردن با نگاه به خورشید

تا به حال متوجه شده اید که برخی با نگاه کردن به خورشید عطسه می کنند، عطسه کردن آنها ربطی به گرمای آفتاب ندارد بلکه محققین پاسخ دیگری را به این عکس العمل داده اند.