تاریخ : شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 25 May , 2024

مرتضی حیدری

زندگی شخصی و کاری مرتضی حیدری مجری مناظره

زندگی شخصی و کاری مرتضی حیدری مجری مناظره

مرتضی حیدری مجری توانای تلویزیون که این روزها او را در قالب مجری مناظره های انتخاباتی میبینیم پای گفتگوی ما نشست و ناگفته هایی از زندگی شخصی و حرفه ای اش گفت.