تاریخ : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024

مقابله با ترس

با این روش، ترس های زندگیت رو فیتیله پیچ کن

با این روش، ترس های زندگیت رو فیتیله پیچ کن

همه در زندگی ترس هایی دارند اما در برخی از افراد ترس ها مانع بزرگی برای رسیدن به موفقیت میشوند. به کمک تکنیک های موثر میتوانید بر ترس هایتان غلبه کنید.

تمرین شجاعت و راهی برای نترس بودن

تمرین شجاعت و راهی برای نترس بودن

شجاع و نترس بودن، از صفاتی می باشند که همگی دوست داریم تا به این صفات برسیم و زندگی بدون استرسی داشته باشیم. اما چگونه می توانیم فردی شجاع باشیم؟

راه مقابله با ترس از ازدواج یا گاموفوبیا

راه مقابله با ترس از ازدواج یا گاموفوبیا

ترس از ازدواج یا گاموفوبیا نوعی ترس غیر واقعی است که فرد را از قبول مسئولیت ازدواج باز می دارد و او را از دنیای متاهلی و زندگی مشترک دور میکند.