تاریخ : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024

مهراب قاسمخانی فیش حقوقی

فیش های حقوقی نجومی در اینستاگرام مهراب قاسم خانی!

فیش های حقوقی نجومی در اینستاگرام مهراب قاسم خانی!

مهراب قاسم خانی در اینستاگرام خود درباره ماجرای افشای فیش های حقوقی و نقش رسانه های اجتماعی در موضوعاتی از این دست نوشت.