تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

مژه مصنوعی نابینایی

کم بینایی و نابینایی با استفاده از مژه مصنوعی

کم بینایی و نابینایی با استفاده از مژه مصنوعی

چسبی که برای چسباندن مژه مصنوعی استفاده می شود از جمله مهم ترین عامل ایجاد عوارض حاد چشمی به شمار می رود.