تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

ناشنوایی

دارویی مضر برای شنوایی که زیاد مصرف میکنیم

دارویی مضر برای شنوایی که زیاد مصرف میکنیم

همانطور که میدانید بسیاری از عوامل مثل صدای بلند به شنوایی شما آسیب میرساند پس آنهارا انجام نمی دهید، ولی بعضی از عادت ها ناخواسته به گوش شما آسیب میرساند.

پایان تلخ خوابیدن با هدفون روی گوش

پایان تلخ خوابیدن با هدفون روی گوش

پسری که هر شب با گوش دادن به موسیقی با هدفون به خواب میرفت ناگهان در یک شب با انجام این عادت ناشنوا شد.

خطر ناشنوایی در اثر سر و صداهای روزمره

خطر ناشنوایی در اثر سر و صداهای روزمره

ناشنوایی یکی از عمده ترین معلولیت های جسمی می باشد و گوش دادن به سر و صداهای بلند، به ویژه در یک دوره طولانی می تواند سبب کاهش شنوایی افراد گردد.