تاریخ : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 23 May , 2024

ناف نوزاد نوزاد

بریدن ناف نوزاد با سنگ و ناخن توسط مادر جوان ! + فیلم ۱۸+

بریدن ناف نوزاد با سنگ و ناخن توسط مادر جوان ! + فیلم ۱۸+

در یکی از روستاهای هند یک مادر ۲۴ ساله در حال پیاده رفتن به بیمارستان در راه فارغ شد و به علت نبود امکانات بند ناف نوزادش را با سنگ و ناخن قطع کرد.