تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

نوجوانان مسئولیت پذیری

نوجوان تان را اینگونه مسئولیت پذیر کنید

نوجوان تان را اینگونه مسئولیت پذیر کنید

ایجاد احساس مسئولیت پذیری، نقش تعیین کننده ای در مسیر زندگی ما دارد و این در حالی است که اگر از نوجوانی این حس در ما تقویت شود تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.