تاریخ : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 23 May , 2024

نوجوانان کنترل خشم

بهترین روش کنترل خشم رو به نوجوان یاد بدید

بهترین روش کنترل خشم رو به نوجوان یاد بدید

برای کمک به کنترل خشم نوجوان باید خودمان به خوبی با روش های کنترل خشم و خود کنترلی آشنا باشیم تا بتوانیم به آنها آموزش دهیم.