تاریخ : شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 25 May , 2024

نیلوفر خوش خلق امین حیایی

ویژگی های امین حیایی از زبان همسرش نیلوفر خوش خلق

ویژگی های امین حیایی از زبان همسرش نیلوفر خوش خلق

امین حیایی که متولد ماه خرداد است از نگاه همسرش، نیلوفر خوش خلق تقریبا تمام ویژگی یک مرد خردادی را دارد.