تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

زبان بدن

دست به سینه نشستن یک فرد چی رو لو میده؟

دست به سینه نشستن یک فرد چی رو لو میده؟

اگر کمی بیشتر توجه کنید زبان بدن خبرهای زیادی از درون ما می دهد، برخی از واکنش های بدن اسرار مختلفی از حالات روحی را آشکار می کند.

حرکاتی که ضعیف و حقیر نشونت میده

حرکاتی که ضعیف و حقیر نشونت میده

با هر حرکت شما فرد مقابل فکری میکند برای همین در تمام دنیا مردم به رفتار خود به این اندازه اهمیت می دهند، پس تا میتوانید از انجام حرکات نامناسب دوری کنید.

رازهای زبان بدن انسان های موفق

رازهای زبان بدن انسان های موفق

بدن ما زبانی مخصوص خود دارد و کلمات آن همیشه با محبت نیست. به احتمال بسیار زیاد زبان بدن شما بخش مهمی از آن کسی‎ست که هستید.

بایدها و نبایدهای زبان بدن که مدیران باید بدانند

بایدها و نبایدهای زبان بدن که مدیران باید بدانند

یافته های روانشناسان نشان داد که مدیران و بازرگانان برای موفقیت در تجارت باید با اصول زبان بدن و بایدها و نبایدهای آن آشنا باشند.