تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

سرگرمی داستان کوتاه

وحشت مرد با دیدن وضعیت زنش داخل سطل آشغال سرکوچه!!

وحشت مرد با دیدن وضعیت زنش داخل سطل آشغال سرکوچه!!

مرد بینوا سراسیمه خود را به سطل آشغال رساند، اما کار از کار گذشته بود؛ همسرش در وضعیتی قرار داشت که او آرزو میکرد هیچ وقت چنین نمیشد.