تاریخ : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 21 February , 2024

عجایب

کشف انسان غول پیکری که روی یک شهر خوابیده!

کشف انسان غول پیکری که روی یک شهر خوابیده!

در میان شهرهای عجیب و دیدنی دنیا، نام یکی از شهرهای ایتالیا به دلیلی متفاوت سر زبان ها افتاده و بسیاری آن را شهر دست و پا دار می نامند.