تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

مصاحبه شغلی داستان کوتاه استخدام

داستان کوتاه مصاحبه استخدام

داستان کوتاه مصاحبه استخدام

سوال مصاحبه : یک شب بسیار سرد و توفانی، در جاده ای خلوت رانندگی می کنید، ناگهان متوجه می شوید که سه نفر در ایستگاه اتوبوس، به انتظار رسیدن اتوبوس، این پا و آن پا می کنند و در آن باد، باران و توفان چشم به راه کمک هستند.