تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

مهارت نه گفتن نوجوانان

چرا گاهی باید به نوجوان نه بگوییم؟

چرا گاهی باید به نوجوان نه بگوییم؟

فرزندان پس از تولد از والدین خود خواسته هایی دارند که برخی قابل قبول و برخی غیرقابل قبول اند. با این وجود آیا نه گفتن به فرزندمان تاثیر مثبت دارد یا منفی؟