تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

نفرین

موجودات نفرین شده در سرداب یک خانه !

موجودات نفرین شده در سرداب یک خانه !

موجودات عجیب و غریبی در سرداب یک خانه پیدا شده که اهالی خانه معتقدند آن ها موجودات نفرین شده هستند.