تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

رابطه کارمند و رئیس

دلایل کم کاری کارمندان چیست؟

دلایل کم کاری کارمندان چیست؟

بارها اتفاق افتاده است که کارمندان در انجام وظایفشان تنبلی کرده اند و شما به دلیل همین کم کاری برنامه هایتان به هم ریخته است. چرا کارمندان کم کاری می کنند؟ دلیل حقوق است یا مدیریت و جدیت در رسیدگی؟

روش صحبت کردن با کارفرما درباره حجم کاری زیاد

روش صحبت کردن با کارفرما درباره حجم کاری زیاد

مشکلی که عموما کارمندان با آن روبرو هستند، نامتناسب بودن وظایف و حجم کاری آنها با زمان و تخصص است. در این مطلب راه حل هایی را برای بیان مشکلات حجم کاری زیاد با رییس و کارفرما معرفی می کنیم.

ترفندی برای کارمند محبوب شدن

ترفندی برای کارمند محبوب شدن

این مطلب بطور قطع آموزش چاپلوسی و ظاهرسازی برای ایجاد یک رابطه خوب بین رئیس و کارمند نیست.

خصوصیات و ویژگی های یک مدیر خوب و موفق چیست؟

خصوصیات و ویژگی های یک مدیر خوب و موفق چیست؟

یک مدیر خوب باید تصمیم گیری قوی داشته باشد و با کارکنانش مشارکت داشته باشد و به آنها فرصت تجربه و یادگیری بدهد همچنین به تیم خود قدرت ببخشد و از آن ها حمایت کند.