تاریخ : چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 22 May , 2024

مسائل زناشویی مشکلات خیانت

متوجه خیانت همسرم شدم، چجوری رفتار کنم؟

متوجه خیانت همسرم شدم، چجوری رفتار کنم؟

تازمانی که از خیانت همسرتان مطمئن نشده اید نباید رفتاری شک برانگیز انجام دهید ولی بعد از ثابت شدن رفتار او بایستی برای حفظ خود و انجام بهترین عکس العمل در برابر او سنجیده عمل کنید.