تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

مشکلات خیانت

خیانت جنسی یا خیانت عاطفی

خیانت جنسی یا خیانت عاطفی

وقتی در یک زندگی مشترک خیانت اتفاق می افتد ، یکی از طرفین رابطه نیازهای جنسی و عاطفی طرف مقابل را به درستی برآورده نکرده است. خیانت می تواند جنسی ، عاطفی و یا جنسی عاطفی باشد.

میخواهید قربانی خیانت نشوید بخوانید

میخواهید قربانی خیانت نشوید بخوانید

رواج خیانت در زندگی های امروزی زنگ خطری است برای زن و مردهایی که کاستی در رفتارهایشان زمینه را برای این مشکل فراهم می کند. به راستی مردها بیشتر خیانت می کنند یا زنان ؟ راه چاره چیست؟

با خیانت همسر چه باید کرد

با خیانت همسر چه باید کرد

همیشه کسی که خیانت دیده باور نمی کند این اتفاق افتاده است و به جای تلاش برای بهبود وضعیت با انکار این موضوع، مشکلاتش را پیچیده تر می کند.

انجام این کارها در رابطه از خیانت بدتر است

انجام این کارها در رابطه از خیانت بدتر است

در روابط عاطفی شاید خیانت نکنید اما این رفتارهایی که انجام میدهید میتواند از خیانت بدتر باشد و رابطه شما را به هم بریزد.