تاریخ : یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ Sunday, 14 April , 2024

شخصیت شناسی

رازی که رنگ لباستان درباره احساس شما فاش میکند

رازی که رنگ لباستان درباره احساس شما فاش میکند

رنگی که شما برای لباس هایتان انتخاب می کنید بر روی شخصیت و احساسات شما تاثیر گذار است و رنگ لباس شما نشان دهنده ویژگی های شخصیتی شما می باشد.

رفتار آدمی که داره چیزی رو از شما پنهون میکنه

رفتار آدمی که داره چیزی رو از شما پنهون میکنه

هر فردی در زندگی رازی دارد اما روابط نباید بر پایه ی پنهان کاری بنا شوند در نتیجه آشنا شدن با نشانه های پنهان کاری در افراد میتواند به شما کمک کند.

مرد ایده آل متولدین ۱۲ ماه سال

مرد ایده آل متولدین ۱۲ ماه سال

همه زنان به دنبال برترین مردان برای ازدواج هستند ولی معیار های زنان برای مرد ایده آل با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت به ماه تولد شما نیز مربوط است.

بگو فرزند چندمی تا بگم کی هستی

بگو فرزند چندمی تا بگم کی هستی

در علم روانشناسی نظریه ها و تئوری های مختلفی در مورد ترتیب تولد اشخاص وجود دارند که خصوصیات و شخصیت افراد را بر اساس تولد در خانواده بررسی کرده اند.