تاریخ : سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 27 February , 2024
1

معجزه زنان در زندگی مشترک

معجزه زنان در زندگی مشترک

قدرت زنان نه در فیزیک و جسم، بلکه در روان و جان است و زن می تواند خانه را به صورت بهشت برین درآورد و هم می تواند به صورت جهنمی سوزان تبدیلش سازد.

معجزه زنان در زندگی مشترک

نقش و جایگاه زنان در زندگی مشترک

نقش زنان در تحکیم رابطه همسران غیرقابل انکار است. در گذرگاه های مختلف زندگی بشر، آثار عمیقی از رد پای زنان هم در زندگی های پایدار و هم در زندگی های مترلزل و فرو ریخته شده، به چشم می خورد . این امر خود نشان گر اهمیت مسئولیت خطیر زنان درعرصه ی حفظ ، تداوم و تعادل یک رابطه ایده آل و مستمر در مبحث همسران می باشد.

مردها دوبار تربیت می شوند؛ یک بار توسط والدینشان، بطور ی که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت.
تفاوت های فردی همواره در طبیعت خلقت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بر همین الزام، پیوسته تعارفات کوچک و بزرگ میان همسران وجود داشته است. زنان قابلیت های بسیاری برای برانگیختن نقاط قوت رفتاری در شوهرشان دارند. تقریباً همه مردان می توانند یک شخصیت مثبت داشته باشند و این ، بستگی به شیوه رفتاری همسرشان دارد. به عبارتی می توان گفت:مردها دوبار تربیت می شوند؛ یک بار توسط والدینشان، بطور ی که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت.

معجزه زنان

قدرت زنان در روح و روان آنهاست

قدرت زنان نه در فیزیک و جسم، بلکه در روان و جان است. شاید یک خانم قدرت بدنی کمتری نسبت به یک مرد داشته باشد اما قطعاً قدرت روانی اش بی رقیب است. به قول آیت الله امینی دام ظله:«زن می تواند خانه را به صورت بهشت برین درآورد و هم می تواند به صورت جهنمی سوزان تبدیلش سازد. می تواند شوهرش را به اوج ترقی برساند و هم می تواند به خاک سیاهش بنشاند.» 
خانم ها ازدواج با مرد ضعیف و بی اراده را نمی پسندند؛ آن ها دوست دارند شوهری داشته باشند که بتوانند در طول زندگی مشترک با خیال راحت به او تکیه کنند. هرچند برخی اقتدار مرد را در ثروت او می بینند؛ ولی خانم های فهیم و آگاه بسیاری هستند که می دانند اقتدار مرد در مال او نیست وگرنه بسیاری از مردان مال دار، مقتدر نیستند و در زیر بار زندگی نمی توان به آن ها دل خوش کرد.
اگر همسر مقتدر واقعی دارید اقتدار همسرتان را پاس بدارید و در تقویت آن بکوشید. اگر هم مرد مقتدری انتخاب نکرده اید یا اینکه تازه ازدواج کرده اید و از الآن نمی خواهید ضعف شوهرتان را ببینند؛ به ادامه سخن آیت الله امینی توجه کنید:«زن اگر به فن شوهرداری آشنا باشد و وظایفی را که خدا برایش مقرر فرموده انجام دهد می تواند از یک مرد عادی بلکه از یک مرد بی عرضه و بی لیاقت یک شوهر لایق و آبرومند بسازد» 

لطفاً ببینید!

یک خانم شایسته می داند چگونه مربی خوبی برای همسرش باشد تا او را برای مسابقات آینده زندگی آماده کند. او روان شناس ماهری است که می داند چگونه رفتار کند تا اندوه همسرش را بیرون کند. چنین همسر صالحی است که امام صادق علیه السلام او را بهترین سود برای یک مرد شمرده است

اگر یک مغازه دار چند روز با اقبال مشتریان مواجه نشود از کارش دلسرد می شود و چه بسا مغازه را به کلی تعطیل کند. چرا که هدف او از راه اندازی یک مغازه، جلب مشتری است و وقتی این هدف برآورده نشود دلیلی برای ادامه کار نمی بیند و اگر مجبور به ادامه باشد سرد و بی نشاط خواهد بود.
وقتی خانم خانه ، تلاش مرد برای آسایش خانواده را نبیند و ارج ننهد، او را دلسرد می کند. وقتی مرد ببیند در میان خانواده اش جایگاهی ندارد از شور و حال، تهی می شود. در حقیقت برخی مردان ارزش کارشان را در بازخورد اطرافیان جستجو می کنند و وقتی اثری از رضایت نبینند رغبتی برای ادامه ندارند. از این روست که امام صادق علیه السلام زنان برتر را چنین توصیف می کند:اگر شوهرش چیزی برایش آورد از او تشکر می کند و اگر چیزی نیاورد راضی است. 

لطفاً امید دهید!

هرچند به مرد توصیه می شود که خستگی بیرون را داخل منزل نیاورد اما نمی توان از آسیب های مشکلات کاری بر روح مرد، غافل شد؛ آسیب هایی که در ابتدا یک خراش کوچکند اما رفته رفته با تکرارشان روح مرد را خسته می کنند و امید او را به زانو در می آورند.
درست مثل کشتی گیری که مسابقات کشتی، او را خسته کرده است. با اینکه کسی منکر قدرت آن کشتی گیر نیست اما باید خستگی او را نیز درک کرد. در این مواقع، مربی به او روحیه می دهد تا کشتی گیر بتواند خودش را برای مسابقه بعدی بازیابی کند. حتی شده از یک روان شناس حاذق هم کمک می گیرد تا با او کارشناسانه تر رفتار کند.
شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به همت عزیزان برسم به نیک نامی (حافظ)
یک خانم شایسته می داند چگونه مربی خوبی برای همسرش باشد تا او را برای مسابقات آینده زندگی آماده کند. او روان شناس ماهری است که می داند چگونه رفتار کند تا اندوه همسرش را بیرون کند. چنین همسر صالحی است که امام صادق علیه السلام او را بهترین سود برای یک مرد شمرده است. 

لطفاً ارتقا دهید!

«زن اگر به فن شوهرداری آشنا باشد و وظایفی را که خدا برایش مقرر فرموده انجام دهد می تواند از یک مرد عادی بلکه از یک مرد بی عرضه و بی لیاقت یک شوهر لایق و آبرومند بسازد» 

خانم ها خوب می دانند که یکرنگی و رکود، ملالت آور است. از همین روست که آن ها بیش از آقایان به دنبال تنوع در پوشش و تفریح و خوراک هستند. البته این روحیه اختصاص به خانم ها ندارد، اما نمودش در خانم ها واضح تر است. مردان شاید چندان به تنوع، اهمیت ندهند، اما چنین نیست که از آن تأثیر نپذیرند. حتماً زنان این تأثیرپذیری را با تنوعی که در پوشش و آرایششان ایجاد می کنند در چهره همسرشان دیده اند.
زندگی یکنواخت برای مردان کسالت آور است خصوصاً برای کسانی که کار یکنواخت دارند؛ مثل کارمندان. این امر می تواند اقتدار مرد را دچار آسیب کند. از سوی دیگر، انسان به دنبال کمال است. این میل در فطرت همه انسان ها وجود دارد. همه دوست دارند ترقی کنند و از پله های آن بالا روند.
از این رو کمک به شوهر در خروج از رکود و حرکت دادن او به سمت کمال، نتایج پرباری خواهد داشت؛ نتایجی که سودش تنها به شوهر نمی رسد و نصیب خانم هم خواهد شد. تشویق همسر به ادامه تحصیل، ایجاد فرهنگ مطالعه در خانواده و سوق دادن همسر به کتاب و کتاب خوانی، ورزش حرفه ای و ابراز علاقه به ترفیع درجه و ارتقاء شغلی همسر گزینه های مناسبی است.

لطفاً کارگزار خدا باشید!

مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمد و گفت:همسری دارم که هرگاه به خانه می روم استقبالم می کند و وقتی از خانه بیرون می آیم بدرقه ام می کند و اگر مرا اندوهگین ببیند می گوید:چرا اندوهگینی؟ اگر نگران روزیت هستی، دیگری (خدا) آن را برایت عهده دار شده و اگر اندیشناک آخرتت هستی، خدا اندیشناکیت را بیشتر کند.
رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود:«خداوند کارگزارانی دارد که همسر تو یکی از آن کارگزاران خداست و پاداشی برابر نیمی از پاداش شهید را دارد.» 
وقتی خانم جایگاه شوهرش را چنین نمایش دهد و برای دل خودش و مصلحت زندگیش و سرافرازی فرزندانش و رضایت پروردگارش از شوکت همسرش پاسداری کند و از خودش حُسن تَبَعُّل نشان دهد؛ «اینجاست که همدمی و امیدبخشی زن، معجزه ای است که مرد را حیاتی نو می بخشد.» 

منبع : namnak.com
لینک کوتاه : https://mag.tanposh-parsi.com/?p=70085

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0